Jak řadíme produkty

Produkty jsou na webu BIBLOO řazeny pomocí algoritmu, který ve své podstatě každému artiklu přiřazuje na základě komplexního výpočtu určitou numerickou hodnotu.
Na základě této hodnoty jsou pak produkty řazeny za sebou.
Výši této numerické hodnoty ovlivňujeme na základě různých atributů: počet dnes prodaných kusů, sezónnost produktu, výše aktuální slevy. Existuje taky možnost produkty prioritizovat nebo naopak upozaďovat na základě jejich značky a kategorie.

Administrační systém BIBLOO taky umožňuje produkty „bonusovat“ na základě počtu zobrazení detailu produktu a za lepší poměr návštěva/prodej. 

Web BIBLOO navíc používá personalizaci, neboli zaznamenává chování zákazníka na webu a snaží se mu při opakovaných návštěvách nabídnout produkty podobné těm, o které projevil v minulosti zájem jejich prohlížením, případně koupí.

Nahoru